Historie Béčka:

Na gympl odcházejí:

Šárka Dvořáková, Barbora Zahrádková, Eliška Mocková, Daniela Hirtová, Adam Škarda, Michal Trung, Jana Komůrková

5.třída spolužáci:

Tomáš Bouda, Šárka Dvořáková, Tomáš Duong, Pavel Ferling, Daniela Hirtová, Jana Kašparová, Jana Komůrková, Šimon Lev, Sára Lochmanová, Eliška Mocková, Simona Müllerová, Hana Nguenová, Tereza Rašpličková, Nikola Rudertová, Lucie Rybáková, Jan Schieraich, Kateřina Sinkulová, Jan Skopový, Milan Skopový, Pavel Soběhart, Filip Svárovský, Adam Škarda, Týna Thao, Michal Trung, Barbora Zahrádková

3. - 5.třída třídní učitelka Helena Palacká

2.třída Myšárna. Třídní učitelka Iva Kolářová.

1.září 2006 první třída Myšárna. Třídní učitelka Iva Kolářová.